Vrije tijd, wat doe je ermee?

We zien vrijetijdsbeleid  als een goed werkend trio van bibliotheek, cultuur- en sportbeleid . Door alle bevoegdheden die raken aan de vrije tijd zoals erfgoed, toerisme, bibliotheek, cultuur en sport door maximaal 2 schepenen te laten opnemen, kunnen we daar echt beter werk van maken.

Ook hier zetten we betrokkenheid en participatie hoog op de agenda. Iedereen kan zelf vrijetijdsaanbod mee maken, daarom stimuleren we vrijwillig engagement met een engagementscoach. Want iedereen die zich wil engageren, verdient een toeleiding naar de beste plek voor zijn/haar engagement.

Onze gemeente heeft reeds een heel uitgebreid aanbod. Dat aanbod moet aanvullend zijn op wat anderen aanbieden. We kunnen het aanbod van burgers en organisaties faciliteren en hun aanbod mee promoten en waar er te hoge drempels zijn voor bepaalde doelgroepen zoeken we samen naar de ideale toegankelijkheid. De gaten in de sport- en cultuurmarkt vullen we vervolgens als gemeente verder in.

 

Duurzaam sport en cultuur beleven.

- Zowel een cultuur- als sportbeleid kan verduurzamen. Zo is de zorg voor het cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed (monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten, archeologie...) een vorm van duurzaam beleid. Je zorgt voor de kwaliteit van het verleden als bron van inspiratie voor de toekomst ! Met de opmaak van een landschapsbeheersplan voor domein Zellaer en voor de ruime regio rond de Bruinbeekvallei kunnen we middelen vinden om dat landschap en haar herkenningspunten te bewaren en te laten beleven door volgende generaties. De panden tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Bonheiden zullen een nieuwe bestemming krijgen, we voerende reeds bijzonder vele gesprekken maar de volgende jaren willen we resultaten zien.

- Ons sport- en cultuurpatrimonium moet zuinig zijn in energiegebruik via nieuwe materialen en technieken.  De bouw van een nieuwe sportkeet aan Berentrode is een must, maar misschien in een andere vorm en met een andere inhoud zodat het polyvalenter kan ingezet worden. De sportkeet aan Mechelsbroek is zó energieverslindend dat een afbraak de enige optie lijkt. Het domein ligt nabij de natuur van Mechelsbroek en kan een belangrijke natuurwaarde krijgen.

- Socio-culturele activiteiten vragen aangepaste accommodaties, behalve duurzaam moeten ze de beleving verhogen. Met een veranda aan de achterzijde van de Rijmenamse pastorij, een gerestaureerde Sint-Martinuszaal en een Krankhoeve die een serieuze upgrade moet krijgen hopen we alvast die beleving te verhogen. Het jeugdcentrum en de sportkeet zijn reeds opgestarte projecten die we ambitieus willen afronden. 

- Ook sporten in je buurt is duurzaam want zo hoef je alvast geen verre verplaatsingen te maken. Iedereen heeft recht op een basis sportinfrastructuur in de eigen buurt en daarom willen we vooral inzetten op buitensportinfrastructuur : een kleine looppiste in domein Sluyts, een outdoor fitness op het nabije speelplein en een goed onderhouden wandel-en MTB-circuit. Landelijke wegen, jaagpaden, natuur, bos en parken zijn het terrein bij uitstek voor zachte recreatie als lopen, wandelen of fietsen. Onze groene buitenruimte is zo één grote sportaccomodatie !

 

Maar een goed sportbeleid vertrekt ook van wat van onderuit groeit en opborrelt, met aandacht voor buurtsport. Misschien kunnen we sport meer naar je straat of wijk brengen, zoals de Playmobil het spel tot bij de kinderen en jongeren brengt, kan ook buurtsport mensen aan het bewegen zetten.  Daag je buren uit voor een petanquespel of we zetten er een mobiele voetbalgoal en het eerste straattornooi waar de even huisnummers het opnemen tegen de oneven huisnummers is hopelijk volgende zomer een feit !

En hetzelfde gaat natuurlijk op voor cultuur in je buurt : wat wil jij beleven in de Sint-Martinus zaal ?, en is het plaatselijk speelplein jouw plek om je zangtalenten te tonen aan je buren ?