Waarom het licht niet hoeft uit te gaan

18 Oktober 2014

Waarom het licht niet hoeft uit te gaan. Maandag 3 november - 20 u. ? in de Krankhoeve (Bonheiden)Na de kernramp in Fukoshima legde Japan alle

kerncentrales stil. Toch viel Japan niet zonder stroom want

mensen en bedrijven pasten hun gedrag zo grondig aan dat

de black-out er niet kwam.

Groen Bonheiden-Rijmenam neemt op maandagavond 3

november het dreigend energietekort grondig onder de loep.

Sara Van Dyck van de Bond Beter Leefmilieu vertelt waarom

ook bij ons het licht niet hoeft uit te gaan als we slimmer

omspringen met elektriciteit. Groen-fractieleider in de

Kamer Kristof Calvo legt de pijnpunten van het energiebeleid

in ons land bloot. Welke maatregelen zou de nieuwe

regering moeten nemen om ons een veilige energietoekomst

te garanderen? Het antwoord hoort u op deze interessante

informatieavond. De inkom is gratis.

//www.groenbonheiden-rijmenam.be