Aimé Golvers

11 Augustus 2018

Aimé Golvers

Plaats 19

Groen zijn is voor mij bewust kiezen voor wat écht belangrijk is.

Meer duurzaamheid door te denken op lange termijn, het verenigingsleven bevorderen als gif tegen verzuring
en zorgen voor onze jongeren, want zij zijn onze toekomst.

Groen voert een eerlijke politiek met respect voor al wie en wat er in onze omgeving leeft.

Ik ben gehuwd met Chris Van Gorp en vader van 3 kinderen.