Jan Fonderie

31 Augustus 2018

Jan Fonderie

Raadslid

Leve de eerlijke politiek.

Want dat is veel luisteren en begrijpen, alle ideeën van mensen proberen een stem geven, verbindend zijn :   

  • Dat is zo bij jongeren en de kinderopvang De Wiebelboom, die binnenkort eindelijk een eigen stek zullen hebben ;
  • Maar ook bij het baanbrekend werk op vlak van ruimtelijke ordening, want ik wil graag in overleg met alle inwoners streven naar bruisende, groene dorpspleinen en het substantieel opkrikken van het aantal sociale woningen ;
  • Ik heb tenslotte een boon voor wijkbudgetten en burgerbewegingen, waarbij inwoners zelf het heft in handen nemen.

Ik ben zot van alle plekjes in mijn dorp, maar vermits mijn roots in Rijmenam liggen hoop ik stiekem dat ik de oever van de prachtige Dijle kan omtoveren tot een zeer attractieve ontmoetingsplek.

Getrouwd met Griet Uytterhoeven en vader van Lien (30j), Dries (28j) en Hanne (25j)