Bedankt kiezers

14 Oktober 2018

Bedankt kiezers

Groen Bonheiden is sterkste groeier !

Met 500 stemmen meer dan in 2012 en een extra zetel realiseert Groen in Bonheiden-Rijmenam een schitterende verkiezingsuitslag. Dat de vier verkozenen in de oppositie belanden doet niets af van het geweldige resultaat. Het beleid dat de schepenen Jan Fonderie en Barbara Maes de voorbije zes jaar voerden werd beloond met hoge persoonlijke scores. Groen toont zich ook erg tevreden dat met Annick Van den Broeck en Charlotte Pittevils drie van de vier zetels naar vrouwen gaan. Voor Charlotte, die Rijmenam vertegenwoordigt, komt daar nog bij dat zij met haar 22 jaar wellicht de jongste verkozene is en zich heel sterk kan engageren voor haar leeftijdsgenoten.

De 19 andere kandidaten mogen ook stuk voor stuk van een erg geslaagde campagne spreken. Hun geweldige inzet en een sterk inhoudelijk programma zorgden ervoor dat zij met een score van 17,2% een geweldig resultaat neerzetten.

Dat Groen uit de bestuurscoalitie valt is een behoorlijke klap, maar de forse groei sterkt hen in de overtuiging dat steeds meer inwoners van Bonheiden en Rijmenam ijveren voor een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving.

Groen dankt alle kiezers voor hun vertrouwen.