Gemeentebestuur Bonheiden verliest controle over de trajecten

04 April 2023

Gemeentebestuur Bonheiden verliest controle over de trajecten

Wat bezielt het gemeentebestuur om koste wat het kost een aantal trajectcontroles in Bonheiden door te voeren? Die vraag stelde Groen-fractieleider Barbara Maes zich tijdens de jongste gemeenteraad. 

En dat vroegen ook de buurtbewoners zich af tijdens enkele infoavonden die het bestuur onder politieke druk dan toch maar georganiseerd had. En tot veler verbazing onthulde men ook plannen om doorgaand verkeer in woonstraten terug toe te laten. Totaal onbegrijpelijk, concludeert Groen. Dit is pokeren met verkeersveiligheid.

 

Bewonersvergadering Oude Kasteellaan

Naar aanleiding van de invoering van vele trajectcontroles vroeg Groen dat het bestuur toch op z’n minst bewonersvergaderingen zou organiseren. Participatie was namelijk het stokpaardje van dit bestuur, maar je moet er dan wel achter vragen! Die vergaderingen zijn er eindelijk geweest, weliswaar nadat er in die betrokken straten al werken aan de gang zijn. Het merendeel van deze vergaderingen hebben onze Groene raadsleden bijgewoond. Maar erg tevreden blikken ze hier niet op terug.

Vooral de bewonersvergadering over de Oude Kasteellaan oogde zelfs als een pijnlijk schouwspel. Op geen van de vragen die daar gesteld werden, kon het bestuur een duidelijk antwoord geven. Er werden geen actuele statistieken over snelheden, over ongevallen of over aantallen weggebruikers voorgelegd. Op die manier is het onmogelijk om duidelijk en objectief vast te stellen dat een trajectcontrole het laatste redmiddel is om een veronderstelde onveilige verkeerssituatie op te lossen. En als klap op de vuurpijl verantwoordt het bestuur een trajectcontrole in de Oude Kasteellaan omdat men er “de knip” wil wegwerken, waardoor er opnieuw doorgaand verkeer in deze woonstraat zal mogelijk zirjn.  

 

De knip wordt door de bevoegde schepen beschouwd als een asociale maatregel…

 

Straten knippen is asociaal...maar wat dat precies betekent is echter voor niemand duidelijk. Noch in collegebesluiten of beleidsplannen kunnen we dergelijke visie of standpunt terugvinden, bovendien staat dit haaks op het recent goedgekeurde mobiliteitsplan.

 

Mobiliteitsplan respecteren

‘Totaal onbegrijpelijk’, vindt onze fractieleidster Barbara Maes. ‘De knip kwam er net om het doorgaand verkeer van en naar de R6 te ontraden. En dat is een straat waar het normaal niet alleen rustig wonen is, maar waar ook veel wandelaars en fietsers gebruik van maken. De Oude Kasteellaan is een eindpunt van een functionele alternatieve fietsroute en een startpunt van een recreatieve fietstraject.

Op de bewonersvergadering werd zelfs gesuggereerd dat alle knips in onze gemeente maar eens moesten geëvalueerd worden.Het mobiliteitsbeleid lijkt steeds meer op improvisatietheater!

 

Op de bewonersvergadering werd zelfs gesuggereerd dat alle knips in onze gemeente maar eens moesten geëvalueerd worden zoals deze in de  Kapelweg, Cardijnwijk, Oude baan, Zellaerdreef, Krekelweg, Hondshoek. Harentslei. Waar is dit bestuur in hemelsnaam mee bezig! Het mobiliteitsbeleid lijkt wel op improvisatietheater.’

Groen roept het bestuur met BR30, Open VLD en CD&V dan ook op om dringend hun eigen mobiliteitsplan nog eens grondig na te lezen. Vooral de doelstellingen om doorgaand verkeer uit woonzones en schoolomgevingen te weren en ook om de bevolking nauw te betrekken bij beslissingen over mobiliteit en zo écht rekening te houden met hun opmerkingen.

Groen vernam alvast dat de bewoners in de Oude Kasteellaan hun beraden over verdere actie. Ook de gemeenteraadsleden van Groen zullen de bevoegde schepen tijdens de volgende gemeenteraad opnieuw interpelleren.