Bonheiden4vredeseilanden op 10 september.

24 September 2016

  Bonheiden4Vredeseilanden steunt kleinschalige boeren met sportieve passie  

Eind september vertrekken 12 mountainbikers uit de gemeente Bonheiden-Rijmenam naar Tanzania ten voordele van de ngo Vredeseilanden. Team 'Bonheiden4Vredeseilanden' rijdt daar 363 km rond de Kilimanjaro, één van de Vredeseilanden Classics. Het is de derde keer op rij dat deze Bonheidenaars deelnemen en het gemeentebestuur steunt dit initiatief van harte.


De deelnemers verzamelen elk 3000 euro aan sponsorgeld. Dat gaat integraal naar de duurzame landbouwprojecten van Vredeseilanden. Bij deze fundraising betrekt het team telkens de buurt en de dorpsgenoten.

10 september: Tanzania cyclocross
Eén van deze activiteiten is het fietsevent op een echt cyclocrossparcours aan de Krankhoeve. Er is de hele namiddag en avond een bar met drankjes en kleine snacks. Rond 17 uur wordt de sfeer aangewakkerd door een Jembe groep AfroDziak. Vanaf 18 uur is er een barbecue en later op de avond een gratis optreden van het easy-pop, jazzy trio Girl called Bill.

Programma
15.30 u.: Tanzania FreeCup voor Jeugd (9 ? 14 j) > initiatie

16.30 u.: Topsport Vredeseilanden 'Village freecycle' > free ride

17.30 u.: Superprestige Local Clubs Tanzania Trophy > wedstrijd

18 u.: Zanzi-BarBQ en optreden van Girl called Bill.

 

Wat doet Vredeseilanden in Tanzania?
Vredeseilanden ondersteunt wereldwijd boerenfamilies zodat zij zich uit de armoede kunnen werken. In België gebeurt dat samen met supermarkten, voedingsbedrijven en grootkeukens. Via de Vredeseilanden Classics kunnen ook individuele burgers hun schouders onder een project zetten.

In Tanzania zal ons Bonheiden4Vredeseilanden-team de passievruchtenboeren met velden op de flanken van de Kilimanjaro ondersteunen.

 

Hoe kan je dit team steunen?
Je kan steunen met een gift op rekening BE64 0000 0000  5252 (BIC BPOTBEB1) van Vredeseilanden met vermelding "Team Bonheiden4Vredeseilanden, Kilimanjaro Classic oktober 2016". Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest van Vredeseilanden.                  

 

Vredeseilanden en Bonheiden
Vredeseilanden is een Belgische vzw die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw. De ontwikkeling van de landbouw is belangrijk voor onze voedselzekerheid. Zeker in een wereld waarin we binnenkort met 9 miljard zullen zijn. Iedereen wil immers lekker eten op zijn bord, liefst geproduceerd met respect voor mens en milieu.

Onze voedingsbedrijven en warenhuizen draaien op voedselgrondstoffen die steeds schaarser

worden. Waar gaan ze de koffie, rijst, cacao, de groenten en het fruit blijven halen nu de wereldbevolking groeit en klimaatverandering het de landbouw lastig maakt? En hoe geven ze klanten garanties over de herkomst van hun producten?

Aan de andere zijde van de voedselketen heb je miljoenen boeren en boerinnen die nu vaak moeten overleven i.p.v. echt te leven van hun werk. Zij hebben nog meer redenen om zich zorgen te maken? Is er morgen genoeg te eten? Wie zet hun bedrijf verder als er amper van te leven valt? Waar vinden ze geld voor de scholing van hun kinderen?

 

Vredeseilanden legt zijn focus op het duurzaam verbinden van deze kleine, vaak familiaal georganiseerde boeren met de grote voedingsbedrijven, warenhuizen, grootkeukens enz. Bonheiden4Vredeseilanden draagt hiertoe bij. Het is een mooi voorbeeld van plaatselijk initiatief van sportieve burgers dat uitgroeit tot een solidariteitsproject van een gemeente.

 

Het gemeentebestuur verleent graag haar steun aan Bonheiden4Vredeseilanden en staat ten volle achter de doelstellingen van de organisatie. Tijdens de voorbereidingen van dit event stonden de gemeentediensten steeds klaar waar mogelijk. Door een dergelijk evenement wordt het Zuiden tot in Bonheiden gebracht. Inwoners van Bonheiden komen meer te weten over de werking van Vredeseilanden en het belang van eerlijke voeding. Gezien Bonheiden zelf graag FairTradeGemeente wil worden, kadert dit event binnen de gemeentelijke doelstellingen.

 

De Kilimanjaro Classic
De Bonheidense mountainbikers gaan dit jaar voor de Kilimanjaro Classic. De vruchtbare regio rond de Kilimanjaro in Tanzania is een gebied bij uitstek om gewassen zoals passievruchten, boontjes en erwtjes te telen. Vredeseilanden ondersteunt 2 boerenorganisaties (KIBO en KAHE) bij Kilimanjaro, en 8 boerenorganisaties, gekoepeld onder de naam MUVIKHO, in het nabijgelegen Arusha.  Het programma telt al 1000 families.

 

De voornaamste problemen in de streek zijn: gebrek aan duurzame landbouwpraktijken, irrigatie, toegang tot krediet, slechte wegeninfrastructuur, zwakke landbouwketen met onderling wantrouwen. Vredeseilanden organiseert er opleiding rond goede landbouwpraktijken en streeft naar het behalen van het GlobalGAPcertificaat en de oprichting van de Village Commercial Bank voor kredietverlening (o.a. voor irrigatie), ondersteunt de overheidslobby voor infrastructuur en faciliteert het opstellen en ondertekenen van handelscontract tussen ketenpartners. We verwachten dat 90% van de boeren toegang krijgt tot krediet tegen eind 2016, 90% een duurzaam irrigatiesysteem heeft en dat de exportbedrijven in de regio een gunstig aankoopbeleid voeren voor kleinschalige boeren.

 

Hoe financiert Vredeseilanden dit alles?
Voor elke euro die particuliere deelnemers ophalen via de Vredeseilanden Classics, legt de federale overheid 4 euro bij. Behoudens 5 % die wordt besteed aan de organisatie van fondsenwerving en 7% die gaat naar het algemeen beheer (inclusief personeelskosten) gaat het opgehaalde budget integraal naar de realisatie van de doelstellingen.

 

Meer info en contact:

Marnix Somers, contactpersoon Bonheiden4Vredeseilanden

[email protected] -  [email protected]
Website: www.vredeseilandenclassics.be/kilimanjaro

?