Charlotte Pittevils

27 Augustus 2018

Charlotte Pittevils

Plaats 4

Met mijn roots in Rijmenam en mijn kindertijd doorlopen in de Chiro en lagere school in Bonheiden, wil ik mij inzetten voor de jeugd in beide deelgemeentes. 


Een goede jeugdwerking, extra studieruimtes en meer participatie, daar sta ik voor !

 

Vanuit mijn opleiding sociaal werk, vind ik het belangrijk dat iedereen in onze gemeente de nodige kansen krijgt en dat er een dialoog bestaat tussen verschillende groepen.

Ik streef naar meer ontmoetingsruimtes, sociale cohesie en vooral nog meer groen!