De zon schenkt ons energie in Bonheiden !

08 Mei 2018

De zon schenkt ons energie in Bonheiden !

Op 12 februari is de zonne-installatie op het dak van de sporthal Berentrode in werking getreden. Er werden 186 panelen geplaatst met twee omvormers.

De installatie levert op een goede dag, zoals recent op 23 april, 240 kWh aan energie op en bespaart zo 170 kg aan CO2-uitstoot.Het totaal vermogen van de installatie bedraagt 50.000 kWh.
Als je weet dat een doorsnee gezin op jaarbasis 3.500 kWh verbruikt, dan komt de stroomopbrengst van de installatie op de sporthal overeen met het verbruik van 14 gezinnen.
 
Dit is niet de enige plaats waar de afgelopen jaren zonnepanelen werden geplaatst. Er staan ook installaties op de begraafplaats van Rijmenam (6.000 kWh), het gebouw van de technische uitvoeringsdienst (10.000 kWh) en op het dak de GEKKO-school (10.000 kWh).
 
Later dit jaar wordt ook nog een installatie voorzien op het dak van de GeBo-school (36.000 kWh), het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang (7.000 kWh) en op de begraafplaats van Bonheiden (6.000 kWh).
Met Groen pleitten we hard om als gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen in de keuze voor groene energie. We hopen in de nabije toekomst dat we deze investeringen ook kunnen overlaten aan een coöperatie zodat onze burgers mee genieten van deze zonnewinsten !