DUURZAAM BOUWEN IS BETAALBAAR WONEN

21 September 2012

Grote Heide Op voorstel van Groen besliste de gemeenteraad in juni 2008 om te starten met een vernieuwend project van duurzaam bouwen en betaalbaar wonen op de Grote Heide, de gemeentegronden tussen Eisenhowerlaan en Berentrodedreef.Dit project biedt een unieke kans op een geïntegreerde aanpak. In de Grote Heide kunnen we duurzaamheid realiseren in liefst drie beleidsdomeinen tegelijk: 

1- Op gebied van ruimtelijke ordening realiseren we woonverdichting in het centrum van het dorp en op die manier behoud van open groene ruimte in andere delen van de gemeente.

2- Op het vlak van duurzaamheid en betaalbare energie is dit een gelegenheid om energiezuinige woningen te bouwen met een globale energie-aanpak. 3- Wat betreft leefbaarheid is het een uitgelezen mogelijkheid door de creatie van een autoluwe, veilige en aangename ontmoetingsruimte voor jongeren, senioren en minder mobiele mensen.

Nu het project eindelijk concreet wordt (IGEMO rondt de voorbereidende studie af tegen januari 2013), zal Groen er nauwgezet op blijven toezien dat deze drie doelstellingen ook effectief gehaald worden.

De Grote Heide is een belangrijk project, maar Groen wil deze nieuwe visie op wonen ook breder toepassen in de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan de Meurop-site in Rijmenam of andere sites voor kernverdichting.

Vanuit ruimtelijke ordening kiest Groen resoluut voor wooninbreiding: een versterking, dus verdichting van de dorpskernen, en behoud van groene zones. 

Voor duurzaam bouwen heeft de gemeente zelf een voorbeeldfunctie bij de constructie en het onderhoud van het eigen patrimonium, zoals KJOC (kind- & jeugdontmoetingscentrum) en de nieuwe kleuterschool. Daarnaast kan de gemeente ook ambitieuze duurzaamheidsnormen opnemen voor eigen nieuwbouw.

Variatie in woonvormen

Voor Groen betekent duurzaam wonen niet alleen het toepassen van milieuvriendelijke bouwtechnieken, maar ook het stimuleren van verschillende vormen van samenwonen: zowel kangoeroewoningen waar ouderen bij hun kinderen inwonen, als woonvormen waarbij verschillende gezinnen samenwonen.  Groen kiest voor een mix van woonvormen (vrijstaande woningen, rijwoningen, jongerenflats, kangoeroewoningen, co-housing) en komt zo tegemoet aan de behoefte van jongeren die nood hebben aan kleinere en betaalbare huizen en appartementen. Als je een villa of grotere woning in het groen opdeelt, kunnen er verschillende ouderen wonen, ze kunnen gezamenlijk zorg inhuren en verdelen. Het is een vorm van solidariteit en er is minder risico op vereenzaming.

Energiezuinig wonen

Natuurlijk wil Groen energiezuinige huizen, maar liefst ook woningen die zelf hun energie opwekken door middel van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, of een eigen energieproductie per wijk.

Er zijn in de gemeente al subsidiereglementen voor dakisolatie, vloerisolatie en zonneboilers, maar de gemeente moet ook energieproductie per wijk financieel stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden in de wijk Grote Heide. 

Terug naar overzicht programma GROEN Bonheiden-Rijmenam