Geen burgerbegroting in Bonheiden!

28 Maart 2019

Geen burgerbegroting in Bonheiden!

Geen burgerbegroting in Bonheiden!

Het gemeentebestuur van Bonheiden is de volgende jaren niet van plan om de burgers voor een deeltje mee te laten beslissen over de begroting. Groen heeft dat woensdagavond op de gemeenteraad voorgesteld, maar het agendapunt werd meerderheid tegen oppositie verworpen.

Een gemiste kans om de beloofde participatie waar te maken’, luidt de conclusie van Groen-fractieleidster Barbara Maes. ‘We hebben nochtans maar om een beperkt engagement gevraagd, want slechts 10% van de totale begroting zou vanuit burgerparticipatie verdeeld worden. En het ging ons vooral om het principe. In ons agendapunt stelden we voor een werkgroep op te richten die de modaliteiten voor deze burgerbegroting zou uitwerken. Er moest nog niets definitief beslist worden. Maar zelfs dat is blijkbaar te veel gevraagd aan een gemeentebestuur waarvan elk lid van het schepencollege volgens hun eigen zeggen de bevoegdheid participatie toebedeeld krijgt.’

Met dit voorstel predikt Groen nochtans geen revolutie.De financiering van deze voorstellen gebeurt vanuit de gewone gemeentebegroting en kost dus geen extra geld!

In heel wat steden en gemeenten krijgen burgers de gelegenheid om via een participatief traject kleine, meestal buurtgebonden realisaties voor te stellen en zelf uit te werken. De financiering van deze voorstellen gebeurt vanuit de gewone gemeentebegroting en kost dus geen extra geld. Maar het vergroot wel de betrokkenheid van de burger bij de besteding van gemeenschapsgeld. Op heel wat plaatsen waar dit al succesvol wordt toegepast, blijkt bovendien dat er veel respectvoller en verantwoordelijker wordt omgegaan met de realisaties die vanuit dit participatietraject worden aangebracht.