Gemeente stapt in autodeelsysteem.

23 Juni 2018

Gemeente stapt in autodeelsysteem.

De gemeente stapt in een autodeelsysteem.

Het college ging half juni principieel akkoord om in te stappen in een autodeelsysteem. Minstens 2 eigen wagens zullen uit het wagenpark worden weggenomen en in de plaats kunnen 2 elektrische deelwagens worden gereserveerd. De gemeente gaat hiervoor samenwerken met Partago CVBA uit Gent en zal hiervoor aan de gemeenteraad van augustus vragen om mee aandeelhouder te worden. Voor het einde van 2018 zullen de wagens hopelijk beschikbaar zijn. Meer info kan je ook lezen op https://www.partago.be/

 

Deze samenwerking met Partago is een primeur voor de gemeente Bonheiden want wanneer de wagens niet in gebruik zijn door gemeentepersoneel, kan eender wie de wagen gebruiken. Zo introduceren we autodelen in onze gemeente, zegt Barbara Maes, schepen voor leefmilieu. Bovendien zijn de wagens 100% elektrisch.

Zo kan iedereen kennis maken met de voordelen van het elektrisch rijden en met de voordelen van autodelen. Zo werken we verder aan het bereiken van de klimaatdoelen en halen we weer enkele wagens uit de file.

Voor Groen is dit een belangrijke stap maar we willen nog verder gaan en heel het gemeentelijke wagenpark op termijn fossiel-vrij krijgen. Daarom vraagt Groen enerzijds om track-and-trace systemen die het gebruik van wagens duidelijk monitoren en het rendement van het voertuig in kaart brengen. Anderzijds om een duidelijk vervangingsplan op te maken zodat grote investeringen over de tijd kunnen gespreid worden en geleidelijk aan de hele transitie kan gebeuren.