Gemeenteraad gaat noodgedwongen digitaal maar verbetering van het verslag dringt zich op.

07 Mei 2020

Gemeenteraad gaat noodgedwongen digitaal maar verbetering van het verslag dringt zich op.

Corona zorgt voor een digitale gemeenteraad.

Het coronavirus maakte dat de gemeenteraad van maart werd afgelast.

Groen drong erop aan dat er snel een nieuwe gemeenteraad zou ingericht worden en dit op een digitale manier of indien fysiek in een voldoende grote ruimte met aandacht voor de anderhalve meter afstand. Die oproep werd gehoord en de fractieleiders werden bij elkaar gebracht om samen te bekijken hoe de gemeenteraad kon verlopen.

Via het digitale platform teams vergaderden de raadsleden op woensdagavond 29 april voor het eerst zonder fysieke bijeenkomst. Het was meteen goed voor een marathon sessie van 5 uren!

"Ik ben tevreden dat de werking van de gemeenteraad weer werd opgestart". zegt fractieleidster Barbara Maes. "Bovendien blijkt de opname, weliswaar zonder leesbaar beeld toch goed beluisterbaar. En dat is een vooruitgang ten aanzien van de vorige raden."

Wie achteraf gemeenteraadsverslagen wil nakijken, moet véél geduld hebben. Scrollen van het ene agendapunt naar het andere gaat (nog) niet. Verder ontbreekt vaak het beeld van de zitting, ofwel is de geluidskwaliteit erg ondermaats ofwel zie je het bestuur niet in beeld maar wel de benen van het publiek. Dat maakt het onduidelijk wie wanneer aan het woord is. Groen vroeg al eerder om de camera te verplaatsen maar stuitte op een njet van de burgemeester die daar geen 500 euro wou aan spenderen. 

 

De gemeenteraad is de spil van onze lokale democratie en onze burgers hebben het recht om te lezen, horen en zien wat daar gebeurt. Ook na de raadszitting moet dit mogelijk blijven op een kwaliteitsvolle manier. Groen dringt aan op een snelle verbetering van de opnames van zodra er weer fysiek wordt vergaderd. Zo kan iedereen weten wat er echt gebeurt aan de vergadertafel tussen oppositie en meerderheid!