Het grote fietsrapport van Bonheiden en Rijmenam.

03 April 2021

Het grote fietsrapport van Bonheiden en Rijmenam.

Fietsen is gezond, milieuvriendelijk, spotgoedkoop en gezellig. Je beschikt over een behoorlijke conditie, het weer valt mee en je fiets is prima in orde. Wat belet je dan nog om even te gaan fietsen? Eigenlijk niets, behalve dan gevaarlijke of ronduit oncomfortabele toestanden op de weg. En die zijn er in onze gemeente spijtig genoeg nog volop. Hoeveel dan wel? En waar? En wat kan eraan gebeuren?

Vragen die we bij Groen niet onbeantwoord laten. De voorbije weken en maanden stapten heel wat van onze mandatarissen en sympathisanten op de fiets, gewapend met een checklist en een fototoestel. Om de toestand van de wegen en de fietspaden in onze gemeente nauwkeurig en zo objectief mogelijk in kaart te brengen.

Het resultaat is een uiterst gedetailleerd "Fietsrapport", dat meer dan 100 straten, pleinen en wegjes in Bonheiden en Rijmenam omvat. Van elke plek werd een summiere beschrijving gemaakt, vaak verduidelijkt met een foto. En met in de meeste gevallen ook een suggestie om de toestand te verbeteren.

Hierbij vind je de link : fietsrapport.

Een grote, algemene conclusie trekken is moeilijk en gevaarlijk. Zeker omdat vergelijkingsmateriaal haast niet voorhanden is. Maar uit het rapport blijkt wel dat er zeker ruimte is voor verbetering. Meer nog, dat die verbetering er echt wel moet komen. Want op sommige plaatsen is de situatie voor de (jonge) fietser ronduit gevaarlijk. Weinig of geen zichtbaarheid, slechte staat van het wegdek, onbeveiligde oversteekplaatsen, te smalle fietspaden of erger nog, het totaal ontbreken van fietspaden.

Tijdens de vorige bestuursperiode werden grote stappen gezet in het uitrollen van een fietsbeleid. De vele inspanningen met de inrichting van fietsstraten en schoolfietsroutes, de Nijntjesroutes en de lancering van een heuse promocampagne voor de fiets ondersteund door onze mascottes Bonnie en Rijmie maakten van Bonheiden dé fietsgemeente van Vlaanderen. Dat moeten we volhouden en verder volop inzetten op het verbeteren van de fietsinfrastructuur.

Groen klaagt niet aan, maar signaleert. Met daarbij wel de uitdrukkelijke vraag aan de beleidsverantwoordelijken om er zo snel mogelijk iets aan te doen. Om prioriteiten te stellen bij het wegwerken van de meest gevaarlijke situaties. Om er bij de hogere overheid op aan te dringen voldoende middelen ter beschikking te stellen. Uiteraard willen wij ons daar vanuit de oppositie zo constructief mogelijk bij opstellen. Maar wel kritisch. In de stille hoop dat een volgend rapport veel beperkter zal zijn of wie weet helemaal overbodig.

En tot slot vragen we ook uw medewerking. Want wellicht hebben wij nog prangende situaties over het hoofd gezien. Of inschattingsfouten gemaakt. Of hebt u eveneens suggesties om de problemen op te lossen. Laat het ons weten. Zo worden Bonheiden en Rijmenam nog meer een fietsgemeente.

Wil je dat we iets toevoegen aan het fietsrapport, mail dan naar [email protected]