Jan Fonderie

Jan Fonderie

Raadslid

Een aangename woonomgeving voor jong en oud - met echte natuur op korte afstand is mijn dada.

Nieuwe woonvormen zoals co-housing en woonzorgzones voor ouderen zijn voor mij de uitdaging voor de toekomst. 
Deze ambities zijn gelijklopend met het verhaal van de Vlaams Bouwmeester, die terecht pleit en kiest voor verdichting en ruimtelijk rendement. 
En dan is het klimaatbeleidsplan - dat we met het bestuur dit voorjaar neerlegden - niet ver weg.

Ik ben fier dat we de voorbije jaren veel natuurgebieden en landschappen hebben bewaard met ruimtelijke uitvoeringsplannen. Als fietsende en wandelende schepen is dat een aangename plus.

Het is geen toeval dat ik graag schepen ben geweest van jeugd, kinderopvang en ruimtelijke ordening, omdat ik op die manier aan een kindvriendelijke en gezonde woonomgeving kan werken, in samenwerking met gedreven ambtenaren en veel vrijwilligers.

Het is een eer om de trekker te kunnen zijn van innovatieve, sociale en duurzame woonprojecten. In een ernstig en eerlijk overleg met projectontwikkelaars kan ik hen telkens weer overtuigen van de meerwaarde van duurzame stedenbouwkundige concepten.

In het wekelijkse college was het prettig werken als je ziet dat een constructieve samenwerking met andere schepenen mooie resultaten oplevert. Maar ik juich ook de inbreng van mondige en geëngageerde burgers toe, zodat ik  - samen met hen - een nieuw politiek verhaal kan schrijven van co-creatie, burgerparticipaties. Er zit immers een schat aan kennis en ideeën verscholen bij onze inwoners.

Vandaag werk ik hard verder, weliswaar vanuit mijn oppositierol.

Ik rolde in de politiek omdat ik niet aan de zijlijn wilde blijven staan. De voormalige Commissie van Monumenten en Landschappen (de huidige milieuraad) nodigde mij meer dan 20 jaar geleden uit op haar vergaderingen en daarna is mijn engagement voor de gemeente niet meer stilgevallen.