Barbara Maes

Raadslid

Klimaat en natuur liggen me nauw aan het hart. En in onze gemeente kan ik als schepen mijn steen bijdragen om op beide vlakken vooruitgang en verandering te boeken. Ik moet denken aan de volgende generaties die in onze gemeente van een fijne, groene en gezonde leefomgeving kunnen genieten.

Ik ben bijzonder trots op de manier waarop we onze biodiversiteit trachten te behouden en de ambities die we in ons klimaatbeleidsplan uittekenden.

Ondertussen werkte ik 6 jaar aan thema's zoals het klimaat ( met een ambitieus klimaatplan ), aan een biodiverser openbaar groen, een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten en zocht ik actief naar oplossingen om zwerfvuil en sluikstort te weren. Het maakt onze omgeving mooier en gezonder. Als schepen bevoegd voor leefmilieu en natuur was ik omringd door fijne medewerkers, inspirerende Groene fractieleden en véél mensen die bekommerd zijn om onze natuur. Ik luister graag naar hun verhaal.

Ik ben actief in het kleuteronderwijs. Maar vroeger heb ik 8 jaar lang het cultuurbeleid in de gemeente mee mogen bepalen als cultuurbeleidscoördinator. Ik maakte toen kennis met heel wat socio-culturele verenigingen, ook Groen zetelde in de programma-vzw Krankhoeve en van het één kwam het ander....