Barbara Maes

Vierde schepen

Klimaat en natuur liggen me nauw aan het hart. En in onze gemeente kan ik als schepen mijn steen bijdragen om op beide vlakken vooruitgang en verandering te boeken. Ik moet denken aan de volgende generaties die in onze gemeente van een fijne, groene en gezonde leefomgeving kunnen genieten.

Ik ben bijzonder trots op de manier waarop we onze biodiversiteit trachten te behouden en de ambities die we in ons klimaatbeleidsplan uittekenden.

Ondertussen werk ik al 5 jaar aan thema's zoals het klimaat ( met een ambitieus klimaatplan ), aan een biodiverser openbaar groen, een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten en zoek ik actief naar oplossingen om zwerfvuil en sluikstort te weren. Het maakt onze omgeving mooier en gezonder. Als schepen bevoegd voor leefmilieu en natuur ben ik hiervoor omringd door fijne medewerkers, inspirerende Groene fractieleden en zijn er in onze gemeente véél mensen bekommerd om onze natuur. Ik luister graag naar hun verhaal.

Buiten mijn schepenambt ben ik nog actief in het kleuteronderwijs. Maar vroeger heb ik 8 jaar lang het cultuurbeleid in de gemeente mee mogen bepalen als cultuurbeleidscoördinator. Ik maakte toen kennis met heel wat socio-culturele verenigingen, ook Groen zetelde in de programma-vzw Krankhoeve en van het één kwam het ander....

T: 0471 65 26 15
E: barbara.maes@bonheiden.be
A: J.Morrensplein 10, Bonheiden