Jouw luchtkwaliteit is onze topprioriteit

03 Oktober 2018

Jouw luchtkwaliteit is onze topprioriteit

Curieuzeneuzen 

De resultaten van Curieuzeneuzen, het grootscheepse onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen duiden een aantal werkpunten aan in Bonheiden-centrum.

Groen heeft daarom vandaag al het initiatief genomen om samen met enkele diensten de resultaten beter te analyseren en samen te onderzoeken welk acties op korte en lange termijn mogelijk zijn. Ook Groen Nationaal kwam eerder naar buiten met een Charter voor gezonde lucht, een 10-puntenplan voor propere lucht in de steden. 

Ook Groen Bonheiden-Rijmenam beseft dat we als lokaal bestuur niet alle oplossingen in de hand hebben. Het autoverkeer heeft een bijzonder hoge impact op onze gezondheid want veel dieselwagens stoten teveel stikstofoxide uit. Onze gemeente slikt bovendien veel doorgaand verkeer uit de buurtgemeenten. Bovendien kunnen we bij gebrek aan andere data, niet vergelijken of de kwaliteit nu verslechterd of verbeterd is.

 

De modale Vlaming ligt vooral wakker van veiliger en vlotter verkeer want dat konden we lezen op de verkiezingswebsite van de Redactie. Groen heeft daar deze legislatuur hard aan gewerkt :

- verkeerslichten verhoogden de verkeersveiligheid, vandaag kan Bonheiden aantonen dat het aantal verkeersongevallen drastisch daalde

- de doorstroming van wagens en de oversteekplaatsen voor kwetsbare weggebruikers in ons dorp werden beter op elkaar afgestemd door verkeerslichten 

- we creëerden fietsstraten en fietsroutes vanuit het centrum naar de middelbare scholen, maar ook het woon-werkverkeer heeft zijn weg gevonden naar onze fietsstraten. In deze fietsstraten heb je als fietser alleszins de garantie op een betere luchtkwaliteit.

- er werden verschillende initiatieven genomen zoals samenaankoop van elektrisch fietsen, registratiesystemen voor de leerlingen van de basisscholen, invoeren van elektrische deelwagens, sensibiliseringsacties met Bonnie en Rijmie, infomarkten...om onze burgers beter te informeren en te stimuleren om te fietsen of te voet te gaan in plaats van de auto te nemen.

 

Maar ondanks het harde werk, zijn we nog lang niet klaar. We willen niet alleen veiliger en vlotter verkeer, we willen vooral ons verplaatsen in schone lucht !

Jouw luchtkwaliteit is ook Groen zijn topprioriteit en daar zullen we de volgende jaren verder aan werken.