Kristin Müller

15 Augustus 2018

Kristin Müller

Plaats 15

Als werkende moeder geniet ik elke dag van mijn drie fantastische kinderen, familie, vrienden en de natuur om mij heen.
Waarom Groen? De natuur en onze aardbol liggen mij nauw aan het hart.

Wij kunnen samen met de jongeren zorgen voor groene parken, sport- en speelpleinen en natuurgebieden.

Door de auto zoveel mogelijk te laten staan en in te zetten op autodelen, veilige fietspaden en een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk kunnen we hiertoe ons steentje bijdragen.​

Daarnaast vind ik het belangrijk dat we ouderen en jongeren bij elkaar brengen binnen een bestaande woonkern en te zorgen voor elkaar. Dat levert gelukkige momenten op.

Door de auto zoveel mogelijk te laten staan en in te zetten op autodelen, veilige fietspaden en een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk kunnen we hiertoe ons steentje bijdragen.


Samen zijn we sterk.