Laatste gemeenteraad!

23 December 2018

Laatste gemeenteraad!

De laatste gemeenteraad!

De laatste gemeenteraad van het jaar was op 19 december, dat betekende ook de laatste voor Groen in het bestuur.

Vanaf volgend jaar vertegenwoordigen we onze kiezers vanuit de oppositie !

Jan Fonderie nam daarom het woord om deze laatste gemeenteraad toe te spreken. Je vindt zijn toespraak hier :

 

Beste collega’s-raadsleden,

beste Algemeen Directeur,

beste publiek

 

In naam van de Groen-fractie – in naam dus van schepen Barbara Maes, gemeenteraadslid Annick Van den Broeck en mezelf - wil ik op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur graag een woord van dank uitspreken.

De afgelopen 6 jaar fietsten we vaak dagelijks naar deze plek.  
Telkens met goesting, hoop, energie, altijd met de ambitie om samen met de collega's onze gemeente beter te maken.  
Vandaag sluiten we een heel bijzonder hoofdstuk af, waarbij een gevoel van dankbaarheid en trots overheerst.

We zijn trots op de vele projecten, die we samen in het College konden realiseren zoals :

·     een ambitieus maar haalbaar klimaatactieplan,

·     een duurzamer energiebeleid,

·     een groener straatbeeld,

·     het bewaren van de beuken aan de site Krankhoeve,

·     het speelbos,

·     de make-over van het Kastanjebos in Rijmenam,

·     2 groenere begraafplaatsen,

·     11 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen – met de waardevolle en constructieve medewerking van de GECORO,

·     de doorstart van het duurzaam woonproject Grote Heide voor onze eigen jongeren,

·     een studie voor de reconversie van de Meurop-site tot een hoogwaardig duurzaam woon-werk-recreatie-project,

·     burgerparticipatie en bewonersdebatten voor het klimaatactieplan en de RUP’s,

·     de skateramp in Rijmenam,

·     de “heuse revival” van de kindergemeenteraad, de jeugdraad, de Roefel en het koekenzingen,

·     een bloeiende, alom geprezen IBO De Wiebelboom

·     en - last but not least - de start na 18 jaar van het bouwproject De Splinter.

Het was een geweldige eer en een voorrecht om voor onze 15.000 inwoners een klankbord en een spreekbuis te mogen zijnDankjewel aan iedereen die ons pad is gekruist voor de boeiende ontmoetingen, de scherpe discussies, de gedeelde drive om dingen te realiseren, het vertrouwen, de luisterende oren en schouders op moeilijker momenten.

In 2019 komen we terug - weliswaar in een andere gedaante of functie - maar met evenveel goesting.

#2820love 
#groenbonheidenrijmenam 
#yeswedidit

 

 

Eerder kon je hier al het nieuws lezen dat we alleszins kiezen voor een positieve en constructieve oppositie. 

Elke laatste woensdag van de maand kan je de gemeenteraad bijwonen.

Wil je graag dat Groen een vraag stelt op de gemeenteraad, contacteer dan onze gemeenteraadsleden.