Onze raadsleden

Je kan altijd bij onze raadsleden Jan Fonderie, Barbara Maes, Charlotte Pittevils en Annick Van den Broeck terecht met inhoudelijke vragen. Elke laatste woensdag van de maand ( met uitzondering van juli ) heeft de gemeenteraad plaats om 20u in het gemeentehuis. De zitting is vrij toegankelijk.

Je kan onze raadsleden bereiken via volgende e-mailadressen :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]