Oude dienstvoertuigen worden ontmanteld !

21 Augustus 2018

Oude dienstvoertuigen worden ontmanteld !

Bonheiden laat oude dienstvoertuigen voortaan ontmantelen.

Het gemeentebestuur besliste op initiatief van Groen om de oude dienstvoertuigen van de gemeente niet te verkopen voor de tweedehandsmarkt, maar ze naar een erkend centrum te brengen waar ze ontmanteld en gerecycleerd worden. 
In 2016 keurde de gemeenteraad de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie goed. Hiermee engageerde ze zich om tegen 2030 een CO2-reductie van 40% te bereiken over het grondgebied van de gemeente.

 

"De overschakeling op duurzame mobiliteit voor gemeentelijke verplaatsingen is één van de vele concrete acties om dit klimaatengagement waar te maken", zegt schepen Barbara Maes die het dossier lanceerde.

Het gaat onder meer om de dienstwagens voor personenvervoer. Deze zullen binnenkort vervangen worden door deelwagens, daarover kon je meer lezen in een ander nieuwsbericht. De voorkeur gaat uit naar elektrische modellen, omdat die geen CO2 of andere vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) uitstoten en dus beter zijn voor het klimaat. Daarnaast worden ook de vrachtwagens van de technische dienst die vervangen moeten worden ontmanteld i.p.v. verkocht.

Vervuiling stopt niet aan de grenzen. Een groot deel van de wagens op de tweedehandsmarkt wordt immers verscheept naar het buitenland (veelal West-Afrika), waar de wagens nog verder blijven vervuilen. Oude wagens hebben immers een grotere uitstoot. Het heeft geen zin om de wagens hier uit rotatie te houden wegens klimaatoverwegingen, om ze dan te laten verschepen naar een andere plaats op de planeet.

Het bekijken van het lokale beleid in een globaler kader past ook binnen het engagement van de gemeente om de SDG’s te onderschrijven.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar. Bonheiden engageerde zich in 2016 om deze doelstellingen mee te integreren in het lokale beleid en de burgers hierover te informeren.