Samenaankoop mezenkasten

28 Augustus 2020

Samenaankoop mezenkasten

Groen vraagt samenaankoop mezenkasten te organiseren.   

Groen vraagt een samenaankoop mezenkasten te organiseren. Op deze manier kunnen burgers participeren in de bestrijding tegen de processsierupsen en kunnen hopelijk op langere termijn andere bestrijdingsmanieren achterwege gelaten worden

We kennen ze allemaal: de eikenprocessierups! De eikenprocessierups is eigenlijk de larve van een grijze nachtvlinder die van april tot juli voorkomt. Deze rups heeft haartjes, overal op zijn lijfje, en deze noemen we brandharen. Ze geven deze haren af ter verdediging bij gevaar en dat is behoorlijk effectief. De haartjes veroorzaken hevige jeuk en huidontstekingen. Wanneer ze ingeademd worden is het zelfs ernstig te noemen, deze haren kunnen tot 6-7 jaar lang voor overlast zorgen.

Voor de bestrijding van de processierups wordt jaarlijks 10.000 euro gebudgetteerd. Er staan meer dan 700 eiken alleen al op het openbaar domein in onze gemeente, die allemaal kunnen aangetast worden door de processierups.

"De Provincie Antwerpen adviseert om enkel te bestrijden in woonkernen of op andere drukbezochte publieke plaatsen zoals wandel- of fietswegen. In natuur- of bosgebieden wordt het biologisch evenwicht normaal gezien behouden door de natuurlijke vijanden van de rups en ondervindt de mens weinig hinder.", zegt Barbara Maes, voormalig schepen voor openbaar groen. "Maar geen bestrijdingsmaatregelen nemen is nog steeds het meest milieuverantwoorde beheer."

 

Rupsen en nesten wegzuigen of manueel verwijderen heeft de voorkeur op branden. Enkel als voorgaande methoden geen oplossing bieden, is een bestrijding met een erkend pesticide te overwegen. Maar het is een duur werk dat bovendien voor een flinke collateral damage, nevenschade, zorgt: met name de chemische en biologische bestrijding doodt vrijwel alle insecten in de (vaak juist erg soortenrijke) eikenbomen. 

 

In kader van het LIFE programma werd het project Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’ uitgerold. Het project, onder leiding van provincie Antwerpen, zoekt een oplossing voor de overlast door de eikenprocessierupsen. 

Dit voorjaar werden in de gemeente Meerhout mezenkastjes opgehangen : In Meerhout werden er 436 pimpel- en koolmezen geboren in die kastjes. Eén mees eet ongeveer 8.000 rupsen op. Dat maakt dat er in totaal zo'n 348.800 processierupsen zouden opgegeten zijn door de mezen. Het gaat daarbij wel om de jonge mezen die gevoederd worden in de nestkastjes.”

Daarom vroeg Groen op de gemeenteraad van augustus om een samenaankoop mezenkasten te organiseren voor haar burgers. De gemeenteraad keurde het agendapunt goed!

Ook in het gemeentelijk jeugd- milieu- en vormingsbeleid kan volgens Groen meer aandacht gaan naar deze natuurvriendelijke manier van bestrijding van de processierups door bv. workshops of demonstratie mezenkastjes bouwen of een lezing over ecologisch beheer van de processierups.