Trajectcontroles in Bonheiden?

31 Oktober 2021

Trajectcontroles in Bonheiden?

Het plan dat nu op de tafel ligt werd door Groen goedgekeurd! Waarom?

Trajectcontroles?

Nadat recent storm Aurora over Bonheiden waaide, kwam onze gemeente deze week wederom in een storm terecht. Een heuse storm van reacties over een ingrijpende mobiliteitsbeslissing : de trajectcontroles!

Woensdag 27 oktober stonden 2 voorname mobiliteitsdossiers op de agenda van de gemeenteraad: het mobiliteitsplan en de trajectcontroles.

Het mobiliteitsplan is het resultaat van een 2-tal jaren studie- en planwerk. Elke gemeente is verplicht haar mobiliteitsplannen regelmatig te herbekijken. Dat klinkt logisch want mobiliteit is een erg dynamisch gegeven. Pakweg tien jaar geleden reden er heel wat minder elektrische fietsen rond, was de R6 nog niet klaar en was er van elektrisch autorijden amper sprake. Dus werd het oude plan dat mede aan de basis lag van de uitrol van de fietsstraten, de beveiligde oversteken en verkeerslichten, de maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan zoals de knip in de Oude Kasteellaan enzomeer... herschreven.

Onze raadsleden hebben getracht actief mee te werken, namen deel aan de mobiliteitscafés en de commissies. We lijstten fietsknelpunten op en stelden veel vragen over het (voor)ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan.

Het plan dat nu op de tafel ligt werd door Groen goedgekeurd! Waarom?

Wel, de bestaande fietsstraten werden bevestigd en het plan voorziet in nog extra fietsvriendelijke straten. Er is een kader uitgetekend voor een zone 30 in het dorpscentrum van Bonheiden inclusief het weghalen van verkeersborden en verkeerslichten mits de 'leesbaarheid' van de weginfrastructuur verhoogd wordt. Kortom, een herinrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder ruimte om te parkeren zodat de zichtbaarheid verbetert. Maar alleen als de voorwaarden van die hogere zichtbaarheid, betere toegankelijkheid en het zelfverklarend wegbeeld vervuld zijn, kunnen oversteken zonder verkeerslichten. Groen zal er zeker op toezien dat die voorwaarden echt eerst vervuld geraken.

Verder streeft het plan naar toegankelijke en comfortabel ingerichte haltes voor het openbaar vervoer. Het autodeelsysteem wordt verder uitgerold en aangevuld met deelfietsen.

 

Het plan zegt letterlijk: "Ook op de straten die geselecteerd zijn in het BFF en de straten waar een snelheidsproblematiek wordt vastgesteld is sterkere handhaving nodig. Harde maatregelen zoals trajectcontroles dienen onderzocht te worden naar wenselijkheid." Groen kan daarom niet akkoord gaan om vandaag al te beslissen om je eigen burgers door een privé-partner te beboeten bij een snelheidsovertreding. Er zijn geen data noch cijfers over de gekozen trajecten te vinden in het plan, noch enig studiewerk.

 

Tot slot biedt het plan ook een overzicht aan ondersteunende maatregelen zoals fietspoolen en extra communicatiecampagnes. Het plan eindigt met enkele voorstellen over handhavingsmaatregelen en een actieplan gegoten in een tabel over korte-middellange-lange termijn. Een plan waar het huidige bestuur dus mee aan de slag kan.

En dat gebeurt, maar hoe? Terwijl het plan vooral inzet op diverse maatregelen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen, gaat het bestuur onmiddellijk over tot handhaving! Straten worden niet eerst voorzien van fietsvriendelijke infrastructuur ( extra belijning, duidelijke fietsstroken, verkeersremmers ) maar van een trajectcontrole! Dit is niet wat er in het plan staat...

Groen onthield zich daarom bij het agendapunt over de trajectcontroles en heeft over enkele weken een onderhoud met de bevoegde schepen. Wordt vervolgd...