Domein Sluyts blijft voorlopig niets meer dan een tijdelijke parking!

28 Februari 2019

Domein Sluyts blijft  voorlopig niets meer dan een tijdelijke parking!

Op de gemeenteraad van februari werden opnieuw agendapunten geplaatst : over Domein Sluyts en het klimaat.  

Domein Sluyts blijft tijdelijke parking!

Groen maakt zich zorgen over het Domein Sluyts, een mooi parkgebied in het centrum van Rijmenam dat nu plots een tijdelijke parking werd. Om het park op te waarderen werd vorige legislatuur op initiatief van Groen een nieuw beheers- en inrichtingsplan geschreven met twintig maatregelen. Niet alle maatregelen werden al uitgevoerd. Daarom willen we ze allemaal gerealiseerd zien en stelden we nog een aantal bijkomende acties voor. Daarbij gaat het onder meer over de realisatie van een wilgenhut als buitenklas en de ontharding van het asfaltveld. Groen vroeg aan de gemeenteraad om in te stemmen met een snelle realisatie en het voorzien van de nodige budgetten. Helaas zag het bestuur dit anders en wil zij hierover nog niets beslissen. Het punt werd weggestemd en op domein Sluyts kan je nu vooral goed parkeren in plaats van spelen, genieten, skaten, enzomeer...

 

Groen is er niet van overtuigd dat het gemeentebestuur op korte termijn voldoende initiatieven uit het klimaatactieplan zal nemen en stelde op de gemeenteraad dan ook voor hier dringend een speciale commissievergadering voor te organiseren. 

'Het klimaatactieplan baart ons zorgen’, verduidelijkt Barbara Maes ‘niet alleen omdat dit in het DNA van onze partij gebakken zit, maar vooral omdat het in ieders belang is.’

 

Groen zou graag het debat op korte tijd openen om snel duidelijkheid te hebben over de acties die uit het klimaatactieplan zullen opgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025 en welke acties in 2019 nog aan bod kunnen komen. Groen vroeg daarom op de gemeenteraad van januari om deel uit maken van het gemeentelijk klimaatteam maar het huidige bestuur weigerde. Nu maakte Groen zelf een voorstel op dat na bespreking op een gemeenteraadscommissie verder kan verfijnd  worden door het klimaatteam en vervolgens door het college van burgemeester en schepenen. Naast een grondige bespreking van de doelstellingen en de aanpak, stelden we zelf een aantal concrete studies ( zoals een studie over gasloze gemeenten of vervangingsplan voor het wagenpark ) en acties ( zoals groepsaankoop kachels of een klimaatloket ) voor die de eerste realisaties kunnen zijn.

Tijdens de vergadering verwees de voorzitter echter Groen naar de bevoegde schepen om via een schriftelijke vraag de samenroeping van een commissie te vragen.  Groen zal dat dan ook eerdaags doen en hoop dat die commissie geen maanden op zich laat wachten!

 

Tot slot blijft de betrokkenheid van de burger Groen nauw aan het hart liggen. Nadat de meerderheid vorige raadszitting het voorstel tot een actualiteitsdebat vrij argumentloos van tafel veegde, dient Groen dit opnieuw in voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.De schepen bevoegd voor sociale zaken had hier wel oren naar maar ziet het op een andere manier, dus wederom werd het punt weggestemd door de meerderheid....we hopen alleszins dat we samen het sociaal debat kunnen voeren voor een menselijkere samenleving onze gemeente.

 

Tijdens de vragenronde polste Groen vooral naar de stand van zaken van enkele dossiers zoals de renovatie van het dodenhuisje op de begraafplaats Bonheiden, de invoering van het brandregime, het landschapsbeheersplan Zellaer en de Vallei van de Bruine beek en de doortrekking van de wandelweg nabij de parking Krankhoeve. Ook wensen we een antwoord of de tijdelijke parking op domein Sluyts stedenbouwkundig wel correct is.

Na de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vroegen we om op de Raad van bestuur van de Duffelse Volkswoningen te vragen dat men PV-installaties wil installeren op daken van sociale woningen in de Cardijnwijk en de Hogenopstal. Ook het debat over de invulling van het dienstencentrum willen we voeren op de Raad, daarom vroegen we naar een stand van zaken over het lokaal sociaal beleidsplan en een behoeftenanalyse dat decretaal zou opgelegd worden.