Oppositie wordt amper gehoord.

06 Mei 2020

Oppositie wordt amper gehoord.

Oppositiewerk wordt weinig gewaardeerd.

Een jaar lang werden héél wat agendapunten, aangebracht vanuit de fractie Groen afgevoerd. Het bestuur argumenteerde dat het niet duidelijk was hoeveel budget er nog zou zijn en dat eerst die oefening moest volbracht worden.

Op de gemeenteraad van december 2019 stemde Groen niet tegen het meerjarenplan, maar deelde ze mee welke thema's ontbraken en deed ze enkele suggesties. Groen hoopte vooral dat er nog financiële ruimte over zou blijven voor de vele ideeën die ze in deze legislatuur wil aanbrengen.

Helaas, we zijn 3 gemeenteraden verder en de 3 aangebrachte agendapunten van Groen werden wederom niet goedgekeurd.

Het blijft koffiedik kijken waarom het bestuur keer op keer agendapunten van tafel veegt, zegt fractievoorzitster Barbara Maes, want ze heeft geen sterke argumenten om dat te doen.

Groen vroeg meer participatie in de realisatie van het project Hogenopstal 3 omdat het toch een grote sociaal-ruimtelijke impact zal hebben.

Groen wil ook dat dit bestuur zich engageert om in gebouwen van sport- en jeugdverenigingen het energieverbruik mee gaat monitoren, de mogelijkheden naar energieopwekking onderzoekt en hen aan financiering helpt via burgerparticipatie. De gemeentelijke administratie heeft samen met enkele actoren zoals Klimaan, EnergyID, Fluvius,... de expertise en middelen voorhanden om dat te doen. Zo werken we samen aan een klimaatbestendigere toekomst van deze verenigingen.

 

"Wat echter wel opvalt bij dit bestuur is dat ze met regelmaat van de klok agendapunten van de oppositie afvoert of weg stemt", zegt Barbara Maes,  "om dan later zelf met een actie of beslissing naar buiten te komen die gelijkaardig is aan het agendapunt. Dit getuigt van weinig respect voor alle raadsleden die hun werk ernstig opnemen!"

 

Het overkwam de oppositie wederom op de gemeenteraad van april waar N-VA een oproep deed naar gratis verdeling van mondmaskers en de inzameling van laptops. Beide punten werden niet goedgekeurd maar plots kan je ze enkele dagen later lezen in het nieuws op de website van onze gemeente! We zijn blij dat het college van burgemeester en schepenen de goede ideeën uiteindelijk gebruikt, maar het zou hen sieren om eerlijk te zijn naar de burgers en de pluimen niet op de eigen hoed te steken.