We wachten op een sociaal beleid!

18 December 2019

We wachten op een sociaal beleid!

Groen wil een inhoudelijk debat voeren op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW raad)

Het voorbije jaar werden er eigenlijk weinig of geen inhoudelijke punten op de agenda van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn gezet door de huidige meerderheid. De oppositie daarentegen deed dat wel. Wij vroegen naar een werkgroep voor het dienstencentrum, naar een behoeftenonderzoek en buurtanalyse in kader van het dienstencentrum, een actualiteitsdebat op de Raad, naar kindvriendelijke toiletten, rookvrije speelruimte enzomeer.

Bij het rondsturen van de agenda voor de Raad van november was onze verbazing groot dat er geen agendapunten geagendeerd stonden, en dat de Raad dus niet plaatsvond. Oppositiepartij N-VA heeft hier gebruik gemaakt van een decretale voorwaarde nl. dat de Raad maar maximaal 6 weken mag geschorst worden om de Raad alsnog samen te roepen.

Groenraadslid en onthaalouder Annick Van den Broeck : ik begrijp niet waarom dit bestuur geen debat wenst aan te gaan met haar eigen raadsleden en haar eigen Raad steeds opnieuw buitenspel zet. Op de vraag van de oppositie naar een werkgroep om na te denken hoe we een inclusieve gemeente kunnen worden, werd koudweg gesteld dat inspraak alleen kan als er nood aan is.

Deze vergadering vond plaats op maandag 16 december met wederom geen enkel inhoudelijk punt vanwege de meerderheid, wel plaatsten N-VA en Groen 4 dossiers op de agenda.

Alle moeite van de oppositie ten spijt om een echt inhoudelijk debat te voeren, werden punten wederom afgevoerd of weggestemd. Onze verbazing was opnieuw erg groot toen we moesten horen dat onze schepen voor sociale zaken geen infopunt voor alleenstaanden wenselijk zag terwijl dat dit vermeld stond in haar verkiezingsprogramma: