Eerste agendapunten weggestemd

01 Februari 2019

Eerste agendapunten weggestemd

Op de eerste gewone gemeenteraad van deze nieuwe legislatuur zorgde Groen Bonheiden-Rijmenam alvast voor de primeur : we voegden maar liefst 3 agendapunten toe aan de bestaande agenda. Ongezien, want de voorbije zes jaren leverde de oppositie nooit een agendapunt aan. De agenda van de gemeenteraad kon je hier raadplegen. De Groene fractie had haar kiezers beloofd dat ze ook vanuit de oppositiebanken haar beleid zou verder zetten, zegt fractieleidster Barbara Maes. Helaas, 3 maal werden onze punten weggestemd, zonder echt een duidelijke argumentatie. Groen wenste een klimaatteam mét medewerkers van gemeentelijke diensten, mét het schepencollege én mét raadsleden. Het team zou het bestuur adviseren over het uit te voeren klimaatactieplan en de duurzaamheidsambtenaar ondersteunen in de coördinatie, opvolging en evaluatie van deze uitvoering. Deze werkwijze vergroot het draagvlak binnen de gemeentelijke werking en kan de besluitvorming versnellen. Helaas zag de nieuwe schepen voor milieu en klimaat hierin geen helpende hand en verwees ze Groen naar de gemeenteraadscommissies. Wetende dat net tijdens de installatievergadering Groen slechts 1 zitje toebedeeld kreeg in deze commissies! Groen maakte ook werk van haar belofte om een werkgroep met burgers, deskundige en beleidsmakers op te starten die de resultaten van Curieuzeneuzen zou heranalyseren en samen gepaste maatregelen zou uitwerken. Tot slot werd ook de vraag naar een actualiteitsdebat op de gemeenteraad naar de prullenmand gestemd. Bizar was dan ook de tussenkomst van de voorzitter van het sociaal comité op het einde van de OCMW raad naar meer inhoudelijk debat. Vanuit de meerderheid had ze dit zelf net weggestemd! Groen vindt het bijzonder jammer, en de nochtans hoopvolle woorden van de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie waar hij opriep tot samenwerking en participatie, en vooral tot constructieve oppositie bleken woensdagavond erg ijle woorden te zijn.   Na de officiële agenda is er steeds de mogelijkheid tot vragen. Groen stelde 3 vragen over het bestuursakkoord dat via de pers werd bekend gemaakt en stelde ook nog enkele andere vragen over onder andere een duidelijk parkeerplan tijdens evenementen op en rond domein Berentrode/Krankhoeve, een standpunt over het stopzetten van de kerstboomverbranding en stelt zich ernstige vragen bij het inrichten van een tijdelijke parking in domein Sluyts/kastanjebos! Wie graag al deze vragen gedetailleerd na leest, kan ze opvragen bij [email protected] We hopen alleszins dat het bestuur ons een schriftelijk antwoord bezorgd voor de volgende gemeenteraad!