Eerste amendement

04 Januari 2019

Eerste amendement

Eerste amendement tijdens de installatievergadering.

De Groen fractie is aan het werk gegaan en we hebben ons eerste amendement gebracht tijdens de installatievergadering van 3 januari.

Groen kaartte aan dat ze slechts één gemeenteraadslid krijgt per gemeenteraadscommissie in plaats van twee zoals ook CD&V kreeg. Groen en CD&V hebben elk vier zetels in de gemeenteraad. Als een gemeenteraadscommissie evenredig moet samengesteld worden uit de gemeenteraad, kan het niet anders dat Groen recht heeft op 2 zitjes.

Helaas ging de meerderheid hier niet op in zonder een duidelijke reden aan te geven. We zijn hierover erg ontgoocheld want Groen voelt zich niet eerlijk behandeld. 

In alle gemeenteraadscommissies zetelt Groen nu met slechts 1 zetel! Ook Open-Vld heeft 1 zetel maar hun andere raadsleden zijn schepenen. We vinden dit erg bizar aangezien CD&V ook met 4 raadsleden in de gemeenteraad 2 zetels toebedeeld krijgt, en dat terwijl 3 van hun raadsleden al een ander ( en bezoldigd) mandaat bekleden als schepen, voorzitter bijzonder comité en gemeenteraadsvoorzitter. Bovendien wordt hun vierde raadslid ook schepen over 5 jaar.

Onze Groene raadsleden krijgen alvast niet de waardering die we verwachten van dit bestuur.

 

Je vindt hier de tekst van het amendement :

De fractie Groen wil graag een amendement voorstellen bij  agendapunt 9_Gemeenteraadscommissies : oprichting en samenstelling.

We verduidelijken graag waarom.

Het nieuwe bestuur heeft om de zetels van de gemeenteraadscommissie evenredig te verdelen gekozen voor een methode die Groen niet helemaal redelijk en eerlijk vindt als je de verdeling bekijkt ten aanzien van de zetelverdeling in onze gemeenteraad. De verhouding 5 op 3 komt eigenlijk  niet overeen met een verhouding 13 op 10.

Dat een commissie meer leden van de meerderheid moet bevatten dan de oppositie is een gegeven dat  het decreet lokaal bestuur bepaalt maar het aantal , hier 8, is een cijfer waar we eigenlijk de precieze reden niet  van kennen.  Kiest men enkel voor 8 omdat die ook 6 jaar geleden zo was?

Groen vindt dat een gemeenteraadscommissie de raadsleden vooral moet informeren en een commissie moet  de fracties in staat stellen om hun standpunten over een dossier te formuleren, om een dossier aan te vullen of te verbeteren of zo nodig zelfs nieuwe agendapunten in te dienen. We zouden maar al te graag meer debat zien in deze commissies.

Tijdens de vorige legislatuur heeft Groen de gemeenteraadscommissies ook steeds ernstig genomen en ingericht waar de dossiers van haar bevoegdheden dat vroegen, net omdat we de inbreng en feedback van raadsleden belangrijk vinden. Er waren bovendien behoorlijk meer commissies dan ooit tevoren. En ook tijdens andere momenten zoals het participatietraject voor het klimaatplan of de debatten voor RUP Bonheiden Dorp, vond Groen het vanzelfsprekend dat ook raadsleden hier hun zeg kunnen hebben.

Dat decretaal de gemeenteraad het steeds minder voor het zeggen heeft, betreurt Groen  maar dat heeft Groen niet veroorzaakt, integendeel want waar mogelijk hebben we steeds geprobeerd deze vergadering meer te waarderen en hadden we zelfs in ons verkiezingsprogramma een idee geformuleerd om deze vergadering actiever te maken.

Een gemeenteraadscommissie kan je helpen om grondig dossierkennis op te bouwen en net dat vinden we zo erg belangrijk. Beleid voeren doe je met kennis van zaken, vandaar ook onze teleurstelling dat we over amper 1 zetel kunnen beschikken.

Raadsleden die deel uitmaken van de meerderheid hebben vaak sneller en makkelijker toegang tot informatie via hun schepenen om een dossier te leren kennen.  Groen wil ook vanuit de oppositie mee beleid maken, maar we willen dan ook voldoende kansen krijgen. Groen zetelt in deze gemeenteraad met 4 raadsleden, evenveel als CD&V, het is dan erg bizar dat een partij in de meerderheid met dubbel zoveel zetels vertegenwoordigd wordt in een commissie dan Groen.

We kunnen ons daarom niet vinden in de zetelverdeling zoals deze voorligt.

Als we de methode van 6 jaar geleden zouden hanteren, zouden we op een verhouding van 4 voor de meerderheid en 3 oppositie uitkomen, wat naar onze mening alvast redelijker is.

We zouden ook  durven voorstellen dat gewoon elke fractie in elke commissie 1 zetel heeft. Dat zou bovendien een kleine besparing opleveren en zo krijgt elke fractie dezelfde kansen.

Maar tot slot verkiezen we om naar een verhouding van 5 op 4 gaan, waarbij Groen toch 2 leden per commissie mag afvaardigen.

We zouden daarom graag een amendement indienen waarbij we per commissie 9 zetels voorstellen en waarbij de zetelverdeling als volgt gebeurt :

BR30, CD&V en OpenVld : 5

N-VA en Groen : 4