Er komen mobipunten in onze gemeente!

01 Juni 2019

Er komen mobipunten in onze gemeente!

Er komt zeker één mobipunt in onze gemeente, maar geen visie over domein en sportkeet Mechelsbroek.

Op de gemeenteraad van mei plaatste Groen het principe van 'mobipunt' op de agenda.

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt bevat een divers mobiliteitsaanbod waarvan autodelen, nabijheid openbaar vervoer (of collectief vervoer) en fietsparkeren essentieel zijn.

In onze gemeente wil Groen een antwoord zoeken op het stijgend autogebruik omdat koning auto de leefbaarheid van het centrum verlaagd en omdat we op deze manier nooit onze klimaatdoelstellingen zullen halen. Een mobipunt daarentegen kan ons wel  vooruit helpen.

 

Groen was daarom oprecht blij dat de bevoegde schepen zich hier positief over uitte en vervolgens werd het punt unaniem goedgekeurd.

Minder blij waren we over het wegstemmen van het agendapunt over Mechelsbroek.

Groen vroeg het college om een standpunt en visie te vormen over het domein en de sportkeet Mechelsbroek ten einde hierover uiterlijk in 2021 een beslissing te nemen. 

Groen legde een aantal feiten op tafel in dit agendapunt  zoals de hoge energiefactuur, de zeer verouderde infrastructuur, de hoge onderhoudskosten en het lage aantal gebruikers. Het gebouw en domein Mechelsbroek vragen om een duidelijke visie omdat het voor Groen niet langer verantwoord blijft om dergelijk verouderd gebouw te blijven uitbaten.

Een visie en standpunt dat kan leiden tot een duidelijke beslissing zoals een beslissing tot totaalrenovatie, of de keuze tot slopen en de site omvormen tot open ruimte waar mogelijkheden zijn voor andere vormen van openluchtrecreatie zoals een speelbos, een MTB of BMX parcours, een stilteplek, een parkdomein, een boomgaard, (geboorte)bos,….. De uitbating van een hondenschool, met eventueel een openbare hondenweide is ook perfect combineerbaar met andere functies.

Groen heeft ook vorige legislatuur gevraagd aan de bevoegde schepenen om hierover na te denken, zeker in het kader van de renovatie van de sportkeet Berentrode en wil graag dat nog deze legislatuur duurzame en toekomstgerichte maatregelen worden getroffen om het torenhoge verbruik een halt toe te roepen. Zes jaar lang niets ondernemen kan niet voor Groen.

De meerderheid veegde echter dit agendapunt van tafel, zonder duidelijke reden. Dit bestuur, dat de mond vol heeft van participatie en duurzaamheid, brengt niet in de praktijk wat ze zelf verkondigt.

Rtv kwam ook langs voor een reportage.