Groene oppositie levert eerste resultaten.

28 Maart 2019

Groene oppositie levert eerste resultaten.

De Groene oppositie levert de eerste resultaten op.

Groen agendeerde op de derde gemeenteraad eind maart opnieuw enkele agendapunten. 

Groen vraagt het bestuur om volop in te zetten op kleine landschapselementen zoals houtkanten, poelen, boomgaarden en haar burgers hierover nog meer te sensibiliseren, te motiveren tot aanleg of aanplant en de burgers te ondersteunen. Kleine landschapselementen dragen enorm bij tot de biodiversiteit en kunnen een voorname rol vervullen voor meer klimaatadaptatie.

De voltallige gemeenteraad stemde alvast in met deze vraag, dus kijken we dit en de volgende jaren zeker uit naar realisaties. Groen deed aansluitend al enkele concrete voorstellen waar zeker ruimte is voor nieuwe kleine landschapselementen.

Ook het amendement om bermmaaisel te beschouwen als grondstof en het te laten verwerken tot compost in plaats van te storten zal meegenomen worden bij de opmaak van een bestek voor het maaien van de bermen vanaf 2020.

Jammer genoeg veegde het college het andere agendapunt over de burgerbegroting letterlijk van tafel. Burgemeester Van Looy haalde zelfs uit dat het college wel zelf zal beslissen hoe het participatiebeleid eruit moet zien. Een onbegrijpelijke uitspraak die zelfs het gemeentedecreet tegenspreekt : in de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is !

Een gemiste kans om de beloofde participatie waar te maken. We hebben nochtans maar om een beperkt engagement gevraagd, want slechts 10% van de totale begroting zou vanuit burgerparticipatie verdeeld worden. En het ging ons vooral om het principe.

In ons agendapunt stelden we voor een werkgroep op te richten die de modaliteiten voor deze burgerbegroting zou uitwerken. Er moest nog niets definitief beslist worden. Maar zelfs dat is blijkbaar te veel gevraagd aan een gemeentebestuur waarvan elk lid van het schepencollege volgens hun eigen zeggen de bevoegdheid participatie toebedeeld krijgt.

Groen steunde ook de agendapunten van N-VA waaronder de idee van leenfietsen voor mensen die aangifte doen van fietsdiefstal en mogelijkheid tot de aanleg van een fietsostrade Putte-Bonheiden-Mechelen. Groen ziet ook de beslissing over de knipperlichten liever teruggedraaid en vreest dat dit bestuur opnieuw koning auto op zijn troon zet. Maar het college volhardt in deze 'politieke' beslissing die tot stand kwam zonder ernstig advies, zonder inspraak, zonder evaluatie!

Tijdens de vragenronde vroeg Groen zich af op welke beslissing burgemeester Van Looy zich baseerde bij zijn uitspraak 'alle vuilbakjes komen terug' op RTV . Er bleek nog helemaal geen beslissing te zijn! Groen vraagt daarom vooral om het vuilnisbakkenplan eerst te evalueren alvorens ondoordacht weer overal vuilbakjes te plaatsen.

Het stoort Groen dat dit bestuur onze vragen ondermaats behandelt en ons werk niet ernstig neemt maar het zal ons niet ontmoedigen om verder voluit te gaan met ons oppositiewerk.

Na drie gemeenteraden en zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelde Groen al erg veel vragen, maar de antwoorden blijven ondermaats, vaag of worden doorgeschoven. Op onze vraag van eind februari om een raadscommissie klimaat samen te roepen is meer dan vier weken later nog steeds geen datum voorgesteld!