Meer jongeren de weg laten vinden naar de jeugdraad.

10 Juli 2019

Meer jongeren de weg laten vinden naar de jeugdraad.

Voor de laatste gemeenteraad vóór de zomer plaatste Groen vier punten op de agenda en dat leverde wel wat op.

Groen denkt dat  een betere doorstroom van de kindergemeenteraad naar de jeugdraad deze laatste een extra élan kan geven. Vandaag is de jeugdraad nog net teveel een adviesraad die bijna uitsluitend bestaat uit leden van jeugdbewegingen en vaak is hun tijd teveel benomen door hun engagementen aldaar. Om die doorstroom makkelijker te laten verlopen kunnen we de minimumleeftijd van de jeugdraad verlagen. Zo kunnen enthousiaste jongeren uit de ene raad op eigen initiatief doorstromen naar de jeugdraad.

De gemeenteraad volgde het voorstel van Charlotte Pittevils, ons jongste raadslid om de minimumleeftijd van de jeugdraad te verlagen. Mits een positief advies van de jeugdraad zelf, zal de gemeenteraad een wijziging van de statuten van de jeugdraad stemmen.

 

Onze voorstellen voor kindvriendelijke toiletten en rookvrije speelpleinen werden verdaagd.

Groen vindt dat openbare gebouwen een hoge toegankelijkheid moeten tonen voor elke burger. Ze zijn bovendien ook een ‘open’ gebouw waar jonge gezinnen met kinderen even kunnen binnenlopen als de nood hoog is en een kindvriendelijk toilet kan dan een wereld van verschil maken! Daarom vraagt Groen dat mits enkele ingrepen de openbare gebouwen ’t Blikveld, Krankhoeve, Sint-Maartensberg, het gemeentehuis en de bibliotheek, de Splinter, sporthal Berentrode en de sportkeet een kindvriendelijk toilet en/of verzorgingstafel kan worden voorzien.

Kinderen en jongeren hebben ook het recht om rookvrij op te groeien. Als kinderen en jongeren andere jongeren of volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Groen wil dat onze gemeente partner wordt van de campagne ‘generatierookvrij’ en haar speelpleinen rookvrij maakt. Speelpleinen rookvrij maken kost niks!  In het begin zullen we  wat energie moeten steken in het sensibiliseren van ouders, burgers, gebruikers, buurtbewoners… En als het terrein volledig rookvrij wordt, bespaart dit ook tijd en geld want de  schoonmaakkosten kunnen dalen vermits er geen peuken en sigarettenpakjes meer op het terrein liggen.

 

Uitbreiding Buck-e?

Tot slot werd onze vraag om het systeem Buck-e uit te breiden verworpen. Groen wil dat inwoners gesensibiliseerd worden om hun verplaatsingen naar sportclubs, sportaccommodaties en cultuurpunten met de fiets of te voet te doen. Door hetzelfde systeem te hanteren als voor onze basisscholen kunnen we hen misschien ook overtuigen. Helaas, ondanks dat dit project de mobiliteit en de luchtkwaliteit in de omgeving kan verbeteren en het tot minder ongevallen leidt, verwierp de voltallige meerderheid dit voorstel.

 

Groen is niet helemaal tevreden over de kwaliteit van het videoverslag van de zitting en vroeg enkele verbeteringen, maar die werden weggewuifd door de burgemeester. Hij wil er geen beperkt budget voor vrijmaken!

Wil je het verslag van de gemeenteraadszitting alsnog bekijken, dan kan dat via deze link