Vragen staat vrij.

24 September 2019

Vragen staat vrij.

Een gemeenteraad in augustus....Groen was misschien nog een beetje in vakantiemodus want we zetten geen punten op de agenda. 

Desondanks had het bestuur afgesproken dat het agendapunt over de kindvriendelijke toiletten zou verdaagd worden naar deze gemeenteraad. Maar het punt was niet geagendeerd. Een vergetelheid?? Als alle raadsleden beslissen om punten weg te stemmen, af te voeren of te verdagen dan moet dit ook effectief gebeuren. Dan is het de taak van de voorzitter om dit te bewaken.

Groen rekent erop dat dit niet opnieuw moet gebeuren. We houden stipt bij wanneer vragen niet tijdig werden beantwoord of agendapunten niet werden opgevolgd, alleen al omdat we onze stem te belangrijk vinden om niet gehoord te worden.

Groen heeft in augustus het bestuur gevraagd om ook iets te doen aan de stoep en bermen in de Kruisstraat te Rijmenam omdat ze overweegt om de straat te asfalteren. Maar vooral fietsers en voetgangers moeten in de nabijheid van het centrum een veilige en comfortabele verplaatsing kunnen maken. Dat kan ons helpen om de auto voor korte verplaatsingen iets vaker aan de kant te laten staan.

Verder vroegen onze raadsleden naar de plannen voor domein Zellaer want daar bleef het dit jaar letterlijk erg stil rond. Ze verzetten zich ook tegen de herplaatsing van minstens 13 vuilbakjes omdat de praktijk net aantoont dat ze extra vuilnis aantrekken. Groen stelde ook voor om andere werkmethodes te gebruiken voor het begieten van jonge bomen zodat ze droogte beter kunnen weerstaan en vroeg om bij de start van het nieuwe schooljaar de belijning alle fietsstraten te verzorgen.

Vragen staat vrij, nu alleen maar hopen dat het bestuur er toch mee aan de slag gaat!