Bonheiden-Rijmenam gaat voor 40% CO² reductie !

23 Juni 2018

Bonheiden-Rijmenam gaat voor 40% CO²  reductie !

Bonheiden heeft zijn eigen klimaatplan.

Op 28 maart keurde de gemeenteraad een klimaatbeleidsplan goed dat ons zal helpen om de CO²-uitstoot drastisch te doen dalen tegen 2030 en om ons te wapenen tegen de klimaatopwarming. Het klimaatplan kadert binnen het Europees burgemeestersconvenant, dat in het voorjaar van 2016 door Bonheiden ondertekend werd.
Het klimaatbeleidsplan werd opgesteld door het extern studiebureau ‘Zero Emission Solutions’ en kwam er na verschillende overlegmomenten met zowel medewerkers van de gemeente en externe experten als inwoners, verenigingen en bedrijven uit Bonheiden. Onze Groene schepenen, Barbara Maes en Jan Fonderie trokken bijzonder hard aan dit dossier.

Het plan omvat een nulmeting voor het referentiejaar 2011, een risico en kwetsbaarheidsanalyse en een lijst van verschillende maatregelen waarmee we aan de slag kunnen gaan om de doelstellingen van het convenant te bereiken.

Dankzij het bijzonder participatief traject heeft natuurlijk iedereen op één of andere manier zijn of haar zegje kunnen doen of zich grondig kunnen informeren… dat kan de unanieme goedkeuring verklaren. Maar het blijft wel een heel knappe prestatie van onze gemeente, en in het bijzonder van onze Groene schepenen Barbara Maes en Jan Fonderie, om dergelijk ambitieus plan te onderschrijven. 


De gemeente geeft het voorbeeld ! De impact van de gemeentelijke diensten is klein, slecht 2% van de CO2-uitstoot in Bonheiden. Toch deed het gemeentebestuur de laatste twee jaar al verschillende inspanningen om het goede voorbeeld te geven :
Op gemeentelijke gebouwen werden zonnepanelen geplaatst die circa 100.000 kWh aan groene stroom per jaar opleveren.
Meer dan 4000 m² gemeentelijke daken werden geïsoleerd. In circa 10 gebouwen wordt het verbruik van gas en elektriciteit in ‘real time’ opgevolgd. Het brandregime van de openbare verlichting wordt aangepast en binnenkort start de eerste vervanging naar LED-verlichting. Voor medewerkers werden elektrische fietsen aangekocht voor hun dienstverplaatsingen. Ook voor dienstwagens komt er een duurzaam alternatief. Om de doelstellingen te behalen over het hele grondgebied zullen echter ook de burgers, handelaars, scholen en andere actoren in actie moeten komen. Dit verhaal treft iedereen en we moeten allemaal samen bijdragen aan de oplossing.

Alle acties en maatregelen die worden opgenomen binnen het klimaatplan zullen zichtbaar zijn via de tool 'Future Proofed Cities'. Met deze tool kan de gemeente haar doelstellingen opvolgen en bijstellen. Ook burgers kunnen zo op de hoogte blijven van alle acties en maatregelen in de gemeente. Neem alvast een kijkje op https://www.bonheiden.be/klimaatplan

Groen is bijzonder blij met dit plan, maar plannen alleen zijn onvoldoende. De volgende legislaturen moeten zoveel mogelijk acties en maatregelen die in het plan staan uitgevoerd worden. Groen zal daarom altijd ijveren voor voldoende mensen en klimaatmiddelen om dit mogelijk te maken. Want de klimaatopwarming en de veranderingen die op ons afkomen raken elke burger, voor Groen moet het absoluut gezonder. Dit wordt alvast een voornaam programmapunt in aanloop van de volgende gemeenteraadsverkiezingen !