Duurzame ontwikkelingsdoelen vinden ingang.

28 Augustus 2018

Duurzame ontwikkelingsdoelen vinden ingang.

De duurzame ontwikkelingsdoelen : Bonheiden was bij de eerste gemeenten in provincie Antwerpen om zich te engageren voor deze doelstellingen !

Op 27 september 2015 legden de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen, Sustainable Development Goals (SDG's), vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Deze vervangen de 8 VN-Milleniumdoelstellingen die liepen van 2000 tot 2015. Deze nieuwe doelstellingen leggen ook een duidelijke focus op een lokale aanpak in alle werelddelen.

De gemeente Bonheiden ondertekende, op initiatief van Groen samen met de Bodukap gemeenten een engagementsverklaring om deze 17 doelstellingen te betrekken in hun gemeentelijke werking en beleid. 

Ondertussen volgden schepen Barbara Maes, bevoegd voor Noord-zuidbeleid samen met de duurzaamheidsambtenaar reeds een vormingstraject met steun van de provincie Antwerpen om samen te zoeken naar goede methodieken om de SGD's in de gemeentelijke werking en bij het gemeentepersoneel ingang te doen vinden. 

Bij de opmaak van de nieuwe omgevingsanalyse, een verplicht onderdeel van het nieuwe meerjarenplan 2020-2026 werd alvast vertrokken vanuit deze ontwikkelingsdoelen.

In het gemeentelijk infoblad 'Rijmheide' kan je deze logo's ook terugvinden bij artikels die de link leggen met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De kleuren van de SDG's werden trouwens verwerkt in het nieuwe logo 'duurzaam Bonheiden'. Alle acties die de gemeente doet in kader van een duurzamer Bonheiden worden ondersteund door dit logo. Bovendien maakten we de afspraak om niet langer werktijd te investeren in administratieve rompslomp en uitschrijven van dossiers voor het behalen van labels met te weinig meerwaarde ( Faire trade gemeente). Alleen als ze er echt toe doen... zo investeren we meer tijd in het echte werk en in realisaties op het terrein !