De fietser krijgt zijn plek op het openbaar domein.

10 Juni 2018

De fietser krijgt zijn plek op het openbaar domein.

Bonheiden is een fietsgemeente geworden.

In 2015 lag de brochure fietsbeleidsplan 2015-2020 op de tafel van de gemeenteraad. Met acht versnellingen vooruit werden de doelstellingen bepaald voor een lokaal fietsbeleid.

Het fietsbeleid is onderdeel van mobiliteit, een bevoegdheid van onze coalitiepartner N-VA. Maar dat neemt niet weg dat Groen dit beleid bijzonder graag zag komen en bij elke uitrol er mee haar schouders stak.

Bonheiden bouwde zo een gemeentedekkend netwerk van fietsstraten uit en zet in op nieuwe markeringen, campagnes met de aparte slogan “Fietsen is ook maar op je kont zitten” en monitoring van het fietsgebruik. Bonheiden is een landelijke gemeente die van nul begon, en vandaag Vlaanderen laat zien dat een omslag naar een sterk fietsbeleid binnen één legislatuur wél kan.

Terecht kreeg Bonheiden de titel van Fietsgemeente 2018. Met deze bekroning willen de bevoegde minister, de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten die werk maken van vlot en veilig fietsverkeer in de schijnwerpers zetten.

Bovenop de trofee krijgt Bonheiden vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kan investeren in fietsvoorzieningen.

Ondertussen is er dus een netwerk van meer dan 20km aan fietsstraten, kwamen er extra (overdekte ) fietsstallingen, heeft elke basisschool haar eigen scanningsysteem om haar leerlingen op de fiets te zetten en maakten we werk van verschillende sensibiliseringscampagnes. Bonnie en Rijmie loodsten onze allerkleinsten veilig over een zebrapad en wezen onze 12-jarigen de weg tijdens hun fietsexamen. In mei verzamelden alle leerlingen in 't Blikveld voor de apotheose van de actie 'Fietsklas van het jaar'. Het hoge aantal fluo-vestjes was ongezien !

En daarmee zijn we nog niet klaar dit jaar. Er wordt een pilootproject opgezet om met zenders een oversteekplaats te beveiligen en er loopt een samenaankoop e-bikes.

 

Groen wil nog harder inzetten op het rijcomfort van onze fietsers.

Vooral onze trage verbindingen moeten comfortabeler door een andere materiaalkeuze, de komst van 2 fietsbruggen over de Dijle moeten woon-werk en schoolverkeer met onze buurgemeenten optimaliseren en een veiligere oversteek vanuit de langste fietstraat richting de fietsostrade moet mogelijk zijn. De plannen voor een breed dubbelrichting fietspad aan de Weynesbaan kreeg alvast groen licht van de provincie....we kijken er hard naar uit.