De strijd tegen zwerfvuil.

17 Juni 2018

De strijd tegen zwerfvuil.

Zwerfvuil, zo hardnekkig maar Groen blijft strijdvaardig !

In het voorjaar van 2013 werd duidelijk in kaart gebracht welke acties we binnen onze gemeente reeds ondernemen in de strijd tegen het zwerfvuil. Om deze acties te verbeteren, kwam er op initiatief van Groen in 2013 reeds een eerste actieplan.

Onder andere het verhogen van de zichtbaarheid van het opruimen van zwerfvuil, een aanpassing van het subsidiereglement en een nieuwe sensibiliseringscampagne met gebruik van bestaande en herkenbare elementen, maakten deel uit van het plan. Er kwamen banners aan de vlaggenmasten, ronde stickers op de vuilnisbakken en de peters en meters kregen bermbordjes om hun acties kenbaar te maken aan de buurt.

De acties wierpen vruchten af want het aantal geëngageerde peters en meters steeg en ook andere verengingen, dan de jeugdbewegingen, hielpen opruimen. Tijdens de jaarlijkse opruimactie hadden we het gevoel dat het volume zwerfafval verminderd was. Het bleef bij een gevoel...

Het zwerfvuil en vooral ook het sluikstort blijft hardnekkig. Met steun van Ivarem sensibiliseerden we in 2015 bezoekers van markten en deelden we assepoesies uit, in de hoop dat rokers hun peuken niet langer op de grond zouden gooien.

Maar ondertussen bleven we maar opruimen. Een 2de actieplan was daarom nodig. In dit plan screenden we zorgvuldig elke standplaats van de vuilnisbakken op openbaar domein, legden we per straat een veegmethode vast, onderzoeken we de inzet van mobiele camera's en sensoren én kochten we een zwerfvuilstofzuiger aan.

De zwerfvuilstofzuiger moet het dorp echt netjes houden, want waar het proper is, blijft het vaak properder.

 

In het dorp komen er enkele vuilnisbakken bij. Maar op verschillende plekken werden vuilnisbakken verwijderd. De vuilnisbakken werden net iets teveel misbruikt en bulkten van het restafval of kattenbakvulling. Alle vuilnisbakken met té grote openingen werden ook vervangen door andere modellen. Zo willen we het droppen van restafval op openbare vuilnisbakken ontmoedigen.

Groen beseft dat ondanks de vele inspanningen en middelen die we op tafel leggen, de strijd nog lang niet gestreden is. Er zijn nieuwe maatregelen nodig die op andere beleidsniveaus worden beslecht : statiegeld en producenten aanmoedigen om verpakkingsarm te produceren.

Op vraag van Groen ondertekende het bestuur de Statiegeldalliantie, want we geloven dat als iets geld waard is, het niet meer in de kant terecht komt.

Groen wil ook minder of zelfs geen gebruik van plastieken zakken in ons dorp...daar zullen we de volgende jaren zeker voor ijveren bij onze middenstanders en marktkramers.