De vlindertuin blijft inspireren.

24 Mei 2018

De vlindertuin blijft inspireren.

Elke dag kan je in de vlindertuin terecht, net zoals de bijen en de vlinders....

Nabij de Krankhoeve is een vlindertuin aangelegd, een initiatief van schepen Barbara Maes in samenwerking met Natuurpunt, de lokale imkersbond, de provincie en het Regionaal Landschap Rivierenland.

De aanleg van deze tuin was hét startschot voor vele andere projecten en ingrepen in het openbaar groen om de biodiversiteit te verhogen. De gemeente Bonheiden kreeg terecht dankzij de vlindertuin de titel van bijvriendelijkste gemeente van de Provincie Antwerpen.

De natuurvriendelijke tuin dient als voorbeeldfunctie voor hoofdzakelijk de inwoners van Bonheiden en is permanent toegankelijk. Verscheidene informatieborden verstrekken uitleg over de meerwaarde van een natuurvriendelijke tuin voor zowel de natuur als voor de tuineigenaar. Door het plaatsen van twee insectenhotels wordt niet alleen de natuur een handje geholpen, maar wordt ook de belevingswaarde voor de bezoekers verhoogd. Rond een insectenhotel is er op warme zonnige dagen immers veel activiteit te zien. Daarnaast inspireren diverse ecologische elementen (takkenril, stapelmuurtje,…) de bezoekers om hun tuin op een andere wijze af te bakenen of in te richten. De openstelling van de tuin draagt ook bij aan een stukje recreatie op buurtniveau.

"Voor de invulling van de plantvakken is gezorgd voor een gevarieerd beeld door rekening te houden met de sierwaarde, kleur, hoogte en het bloeiseizoen van de planten."

Vooral het bloeiseizoen is bepalend voor een aantrekkelijke tuin het hele jaar rond. De plantensoorten die zijn uitgekozen, geven gedurende een ruime periode van april tot en met oktober een kleurrijk sfeerbeeld. Tevens biedt de spreiding in bloeiperiode van planten voor vlinders en insecten ook het voordeel om zolang mogelijk voedsel te vinden in de tuin. Naast de bloei zijn ook de vruchten en de zaden van planten voor vogels en kleine zoogdieren van groot belang.

Bij het realiseren van de tuin werd gestreefd naar het maximaal toepassen van inheemse of ingeburgerde plantensoorten. Omdat de natuurvriendelijke tuin een educatieve functie heeft, is het gebruik van uitsluitend inheemse plantensoorten haast niet haalbaar. Zonder een aanvulling met niet inheemse planten is het moeilijker om een groot publiek te sensibiliseren voor het aanleggen van een eigen natuurvriendelijke tuin.


De tuin werd aangelegd door de groendienst van de gemeente, samen met Natuur- en Landschapszorg vzw, de sociale werkplaats van Natuurpunt. De officiële opening vond plaats tijdens de ‘Week van de Bij’ op 4 juni 2015.