Mobiliteit

Nabijheid zorgt voor bereikbaarheid!

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het slim mengen van functies zijn onze sleutelwoorden.

Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar zijn (of gemaakt kunnen worden) met duurzame modi (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer), dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn.

 

Openbaar vervoer en collectief vervoer.

Onze rechtstreekse rol bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer is vaak beperkt. Toch durven we als gemeente verder zoeken naar mogelijkheden om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen.

In de eerste plaats zullen we blijvend een actieve lobbyrol opnemen naar De Lijn en de NMBS bij het bepleiten van een frequent en comfortabel openbaar vervoer, onder ander in het kader van de vervoersregio’s. We kunnen vragen om Station Muizen om te vormen tot halte Muizen-Bonheiden met een frequentere verbinding naar Bonheiden en Rijmenam-centrum op één of andere manier, misschien een kleinere bus of shuttledienst of via een app dat het aanbod en de vraag communiceert. Want elk uur kruisen honderden auto’s met vrije plaatsen het traject Rijmenam-Bonheiden- station Muizen-Mechelen. Zo creëren we een soort ‘moderne lift-service’, betaalbaar én duurzamer én voordeliger.

Of we vragen extra pendelparking aan het station van Muizen specifiek voor onze carpoolers ?

 

Een tram naar Bonheiden zal niet terugkeren. Zelfrijdende (deel)auto’s zitten in de pijplijn maar gaan onze mobiliteit nog niet zo snel overnemen vermoedelijk. Een zelfrijdende pendel (kleine busjes – ‘WePods’– zelfrijdende voertuigen zonder bestuurder) op een vast traject lijken meer kans te maken om binnen enkele jaren ingezet te worden. Ze worden sinds 2016 in Nederland uitgebreid getest. Dit moeten we zeker op de agenda zetten van de vervoersregio.

Ook op diezelfde agenda is meer samenwerking nodig met de stad Mechelen om een geautomatiseerde (snelle) pendel tussen Bonheiden, de randparkings, (shopping)centrum en het station te realiseren.

 

Het openbaar vervoer zal nooit de volledige vervoervraag kunnen dekken omdat Bonheiden en Rijmenam te landelijk zijn. We kiezen daarom voor een lokale buurtbus met diverse functionaliteiten ( leerlingenvervoer, mindermobielenvervoer, …) en een slim combinatiebeleid waarbij we streven naar goed bediende haltes in kernen met oplossingen op maat voor de “laatste kilometer” zoals goede fietsvoorzieningen en autodelen. Of misschien is het promoten van plooibare (elektrische) fietsen een optie.

 

We willen als gemeente ook voortrekker zijn bij oplossingen voor collectief vervoer op maat : de organisatie van een Pick Up Community (PUC) waarbij inwoners die tijdens hun rit langs één van de verkeersknooppunten rijden, hun rit (met de eigen of de gedeelde wagen) kunnen delen. Deze PUC krijgt ook een digitale aanvulling zodat vraag en aanbod via een digitaal platform kunnen gelinkt worden.

En als gemeente faciliteren we de overgang van bezit naar gebruik  De gemeente kan een actieve rol spelen om het autodelen te promoten: informatie voorzien, aanbieders actief aanspreken, standplaatsen voorzien (gratis of voordeeltarief); ter beschikking stellen van auto’s uit het gemeentelijke wagenpark lijkt ons alvast een must en als voorbeeldrol. Daar maakten we in 2018 alvast werk van, in het voorjaar 2019 rijden de eerste elektrische deelwagens rond.

 

Waar kan versterken we verder ons fietsstratennetwerk. Een fietsveiligere oversteek vanuit onze langste fietsstraat ( de Oude Baan ) naar Mechelen en naar de fiets-o-strade staat alvast op onze agenda.

We moeten onze centrum-straten nog toegankelijker en aangenamer maken voor wandelaars, mindervaliden en fietsers, alleen daardoor wil men de auto aan de kant laten.

De rioleringswerken in het centrum van Rijmenam zullen mee zorgen voor betere en  toegankelijkere centrumstraten, maar misschien moeten we de Kruisstraat ook herontwerpen zodat buurtbewoners en vooral bewoners van Zonneweelde comfortabel en veilig het centrum kunnen bereiken. Ook de fietspaden in het centrum van Bonheiden vinden we het herbekijken waard.

In ons programma-item over publieke ruimte vind je ook acties die raken aan mobiliteit zoals :

Het is een must om te starten met het autoluwer maken van schoolomgevingen zodat we de lucht rondom onze scholen schoner krijgen. We willen onze onverharde wegen toegankelijker maken voor de fiets opdat ze een schonere route zijn onderweg naar school of werk. En vanuit de Broekstraat willen we dat je de school beter kan bereiken langs een rolstoeltoegankelijk pad.